עדות מס : 6

ראינו אותו זורק רימון, תופס ילד ונצמד אליו