עדות מס : 157

משמעות הדבר היא פגיעה ודאית באזרחים ישראלים