עדות מס : 50

מי ששולף ראשון הוא הזוכה

גדוד 13, גולני