עדות מס : 143

למרות הפעילות הבלתי חוקית שלהם ולמרות הפרובוקציה

מפקד דבורה, חיל הים

מה שקורה בפועל, זה שהלוחמים שלנו, לא משנה אם זה לוחמי שייטת או לוחמים על הספינות או
כל מיני כוחות מסייעים אחרים, מעלים את הפעילים האזרחיים, לא את המפגעים, את הפעילים
האזרחיים, לספינות ומובילים אותם חזרה. ההתנהגות שלנו ודרך הטיפול באנשים האלה היא דרך
טיפול מאד מכובדת, מאד לא מתלהמת, מאד רגועה. כלומר, כל עוד אין סכנה לכוחותינו, אנחנו בצורה
פשוטה מגיעים לכלי השיט, משתלטים עליו בדרך שמשתלטים עליו, בצורה לא אלימה, ומפנים את
האנשים בצורה מכובדת לכלי השיט האחרים של חיל הים. מציעים להם לשתות, מושיבים אותם
במקום מוצל, בשאיפה אפילו ממוזג, מובילים אותם בחזרה בבטחה לנמלים, ושולחים אותם חזרה
למדינות המוצא שלהם.
אין שום שימוש באלימות אם, כמובן, זה לא נכפה עלינו, ובלי מניעה של אף זכות או תנאים בסיסיים,
אפילו ברמה שבנות נוגעות בבנות. כלומר, הלוחמות, בעצם, הן אלה שמורידות את הפעילות, אפילו
לא ליצור מצב שבנים נוגעים בבחורות. שתביני באיזו רמה צה"ל הוא צבא חושב ומוסרי, אפילו על
הנקודות הקטנות האלה חושבים, בשביל לשמור על כבודם של אותם אנשים שבאים בצורה בלתי
חוקית להפר את המצור על עזה
. כלומר, למרות הפעילות הבלתי חוקית שלהם ולמרות הפרובוקציה
שהם רוצים להראות, אנחנו שומרים תמיד על כבודם ונמנעים מאלימות בכל דרך שהיא.
הפעולות ההתקפיות מגיעות אך ורק במצב שפה זה נכפה עלינו.