עדות מס : 74

למקום הגיעה מונית שתאמה את תיאור ההתראה ובתוכה אישה בהריון

גדוד לביא, כפיר