עדות מס : 125

לא רוצים ליפול קורבן לפיגוע שמגיע מתוך קבוצה אזרחית

מפקד דבורה, חיל הים

משט טרור בדרך לעזה, אז עוד פעם פרסמו את הרשימה הזו כחיילים שהיו על
המרמרה. אני הייתי בכלל אזרח אז, לא הייתי בצבא ובטח שלא הייתי בשייטת.
זה רק מראה עד כמה בקלות אותם ארגונים מצליחים לאסוף פרטים שבאמת היום הם קלים
למציאה באינטרנט ולהוציא, ולהפיץ ולהמציא מה שהם רוצים ולהגיד שאתה פושע מלחמה בלי
לבדוק שום דבר, על סמך שום דבר ולהפליל אותך.

נלחמים על האמת 62

נלחמים על האמת 63
למרות הפעילות הבלתי חוקית שלהם ולמרות הפרובוקציה
סרן )מיל'( שחר משולם
מפקד דבורה, חיל הים
מה שקורה בפועל, זה שהלוחמים שלנו, לא משנה אם זה לוחמי שייטת או לוחמים על הספינות או
כל מיני כוחות מסייעים אחרים, מעלים את הפעילים האזרחיים, לא את המפגעים, את הפעילים
האזרחיים, לספינות ומובילים אותם חזרה. ההתנהגות שלנו ודרך הטיפול באנשים האלה היא דרך
טיפול מאד מכובדת, מאד לא מתלהמת, מאד רגועה. כלומר, כל עוד אין סכנה לכוחותינו, אנחנו בצורה
פשוטה מגיעים לכלי השיט, משתלטים עליו בדרך שמשתלטים עליו, בצורה לא אלימה, ומפנים את
האנשים בצורה מכובדת לכלי השיט האחרים של חיל הים. מציעים להם לשתות, מושיבים אותם
במקום מוצל, בשאיפה אפילו ממוזג, מובילים אותם בחזרה בבטחה לנמלים, ושולחים אותם חזרה
למדינות המוצא שלהם.
אין שום שימוש באלימות אם, כמובן, זה לא נכפה עלינו, ובלי מניעה של אף זכות או תנאים בסיסיים,
אפילו ברמה שבנות נוגעות בבנות. כלומר, הלוחמות, בעצם, הן אלה שמורידות את הפעילות, אפילו
לא ליצור מצב שבנים נוגעים בבחורות. שתביני באיזו רמה צה"ל הוא צבא חושב ומוסרי, אפילו על
הנקודות הקטנות האלה חושבים, בשביל לשמור על כבודם של אותם אנשים שבאים בצורה בלתי
חוקית להפר את המצור על עזה. כלומר, למרות הפעילות הבלתי חוקית שלהם ולמרות הפרובוקציה
שהם רוצים להראות, אנחנו שומרים תמיד על כבודם ונמנעים מאלימות בכל דרך שהיא.
הפעולות ההתקפיות מגיעות אך ורק במצב שפה זה נכפה עלינו.

לא רוצים ליפול קרבן לפיגוע שמגיע מתוך קבוצה אזרחית
סרן )מיל'( שחר משולם
מפקד דבורה, חיל הים
רוב העבודה שלנו בעצם מעורבת בהמון אוכלוסייה אזרחית. אפשר להגיד בוודאות שהרוב המוחלט
של כלי השיט שנמצאים בים העזתי הם כלי שיט של אזרחים, כלומר, לרוב דייגים שמשתמשים בכל
מיני שיטות כאלה ואחרות של דיג, ואנחנו מאפשרים להם לעשות את זה כל עוד הם לא עוברים על
החוק המוסכם שמועבר בצורה מסודרת גם לשלטונות העזתיים. כלומר, הכל ידוע. הטווח המותר
ידוע גם לדייגים וגם לכל מי שנוגע בדבר, כאשר באופן יומיומי, אפשר להגיד אפילו שעתי, החוק הזה
מופר על ידי דייגים עזתיים שפשוט מחליטים על דעת עצמם שהם רוצים לדוג במקומות שאסור להם
לדוג בהם, ואנחנו – תפקידנו לשמור את הדייגים העזתיים בשטח המותר לדיג.
פעולות האכיפה האלה כביכול נשמעות קלות לביצוע ברמת הדיבור, אבל ברמת הביצוע בשטח הן
מאד מורכבות, כיוון שמספר מוגבל של ספינות של חיל הים צריך לטפל לפעמים במאות כלי שיט
שנמצאים בחריגה כזו או אחרת מעבר לשטח המוסכם. זה נכון בכל מקום וגם בים, כמו שהטרור
והפעילות החבלנית מאד אוהבת להיטמע ולהשתקע בתוך אוכלוסייה אזרחית, מכיוון שהרבה יותר
קל לה לצאת ולתקוף מתוך אוכלוסייה אזרחית, כך גם בעצם ברמה הימית.
אנחנו, תפקידנו תמיד לוודא שמתוך רוב האוכלוסייה האזרחית הזו, שאותה אנחנו, דרך אגב, מאד
מכבדים ומכבדים את זכויותיה, אנחנו מקפידים לשמור על עצמנו ולראות שאנחנו לא נופלים קרבן
לפעילות חבלנית כזו או אחרת שתצא מתוך קבוצה אזרחית.