עדות מס : 30

לא ירינו בבתים ולא ירינו באנשים

גדוד 101, צנחנים