עדות מס : 67

לא יורים במקום שבו מסכנים אזרחים

גדוד 74, שריון