עדות מס : 104

לא אמורים להיות שם אנשים חפים מפשע

מפקד צוות, עורב גבעתי