עדות מס : 117

כל הסימנים הצביעו שלשם ברחו המחבלים

לוחם, גדס"ר נח"ל