עדות מס : 97

כל המטרה שלנו זה נטו להגן

סמל צוות, אגוז