עדות מס : 58

כל הגזרה על הרגלים רק כדי לעזור להם

גדוד קרן, תותחנים

מצאנו את עצמנו בשגרה של בידוק עם אוכלוסייה אזרחית במסגרת המחסום שתפסנו. שמתי לנגד
עיניי את הכלל תמיד לנהוג לפי "כבדהו וחשדהו". השגרה לפעמים יכולה להיות מאוד שוחקת,
אפשר בקלות להתרגל לסיטואציה. אנחנו כבר מכירים את האנשים והפרצופים. בסוף אלה אותם
אנשים שמגיעים בכל יום לעבד את האדמות שלהם או לעבוד בישראל.
אבל עדיין, בהיסטוריה הגזרתית היו המון מקרים שניצלו את הדבר הזה מהצד השני על מנת להוציא
פיגוע בשטח מדינת ישראל או לפגוע בחיילים. הרגשתי אחריות מאוד גדולה ליצור סוג של ריענון,
שבעזרתו נוכל לשמור על מתח מבצעי גבוה מצד אחד, ומצד שני לא לתת לשחיקה הזאת לגרום לנו
לעגל פינות ו"לשכוח" נהלים. בוקר אחד זוג מבוגרים התהפכו עם הכרכרה והחמור שלהם, מקרה
קלאסי של תגובה מהירה. ברגע אחד כל הגזרה הייתה על הרגליים רק כדי לעזור להם. לשלוח תאג"ד,
להוציא אנשים ולעשות שינויים בכמות הכוחות בבסיס רק כדי להביא לטיפול מהיר באנשים האלו.
כמובן שמבחינתנו, אנחנו מחויבים לזה, אבל הצד השני לא תמיד מבין איזה שינויים אנחנו עושים
כדי שזה יקרה כמה שיותר מהר.
לדעתי זה היה הרבה יותר מהיר מאמבולנס אזרחי אצלנו.