עדות מס : 39

יש כל הזמן את ההתלבטות בין מבצעיות למוסריות

גדוד 101, צנחנים

יצאנו לעשות תגבורים באזור חברון לקראת פסח, כי תמיד יש שם כל מיני אירועים בפסח עם מערת
המכפלה וכל זה.
המשימה שלי: היינו שני מפקדים ועוד 8 חיילים, התמקמנו בבית של פלסטינים, בית של 4 או 5
קומות, התמקמנו על הגג.
היה כביש ומעל הכביש היו שני מבתרים, ומשם הייתה זריקת סלעים
ענקיים על בסיס יומי על כל היהודים שנוסעים מקרית ארבע לחברון וכל האזורים שם, סביב כביש
60.
אז הגענו שני רכבים בלילה עם כל הציוד. היה איזשהו תיאום. אני לא יודע מי תיאם או איך תיאמו
כי אני לא הייתי חלק מזה, פשוט קיבלתי פקודה להגיע לשם ולהיכנס. אנחנו מגיעים ב-2 לפנות
בוקר, 10 לוחמים, הבאנו את כל הציוד שלנו והתמקמנו שם. הקמנו את העמדה שלנו כמו שאנחנו
צריכים, עם המשקפות שלנו והתחלנו לתצפת על הציר.
כיוון שאני הייתי המפקד בשטח, אז החלטתי איך מתנהלים הדברים ושם הייתה לי איזושהי
התלבטות מאד קשה של מבצעיות מול מוסריות. מצד אחד, איך אני כמה שפחות מסכן את החבר'ה
שלי ועומד במשימה שלי ומצד שני, זה בכל זאת בית של אנשים. אז כשאתה שומע את הסיפור הזה
מהצד אתה אומר שזה נשמע די פשוט אבל יש הרבה מאד דברים של התנהלות יומיומית. והיינו שם
5 ימים, ישנו שם, נשארנו שם, לא חזרנו לבסיס, היה לנו אוכל, היה לנו הכל. התנהלות יומיומית כזו
של איך אתה לא מפריע להם בשלווה שלהם. בכל זאת, אנחנו לא רוצים להרוס להם פה את החיים.
מצד שני איך אנחנו עדיין עומדים במשימה שלנו?
ההתלבטות הראשונה והכי בעייתית שהייתה לנו היא איפה הולכים לשירותים? מה עושים? אתה
על הגג, שזה רק גג, זה בטון, אין שם כלום. אז בדקנו קצת איך עושים ואמרנו גם שזה לא הגיוני
שנעשה להם שירותים שם על הגג כי זה לא לעניין. אז החלטתי החלטה שמבצעית היא לא נכונה,
היא מסכנת את החיילים שלי, אבל, שוב, זו הייתה התלבטות של זה מול זה. אז החלטתי שכל פעם
כשמישהו צריך ללכת לשירותים הם ירדו בזוגות. סביב הבניין הייתה מדשאה, ירדו בזוגות על ציוד
מלא ויעשו את מה שהם צריכים לעשות כשאחד מחפה על השני.
אז זו הייתה ההחלטה שלקחתי. שוב, בדיעבד כל הסיטואציות האלה שהיו לי בצבא בסוף התבררו
כבסדר, אבל באותה מידה יכול היה להיות ששני חיילים שלי ירדו למטה, יותקפו על ידי סתם חבורת
נערים או משהו כזה, חייל יכול להיפצע או חלילה להיהרג ואז ההחלטה שלי, באותו מקום, תתברר
כלא נכונה. בצבא בסוף התבררו כבסדר, אבל באותה מידה יכול היה להיות ששני חיילים שלי ירדו
למטה, יותקפו על ידי סתם חבורת נערים או משהו כזה, חייל יכול להיפצע או חלילה להיהרג ואז
ההחלטה שלי, באותו מקום, תתברר כלא נכונה.