עדות מס : 48

יכול להיות שלא הייתי באותו הצבא?!

גדוד 13, גולני