עדות מס : 124

חיכינו עד שכל האזרחים יפנו ורק אחרי זה נוכל להיכנס

יחידת אגוז