עדות מס : 2

המ"פ שלי יורד מהג'יפ ואני שומע פיצוץ אדיר