עדות מס : 21

הוא הסתכל לי בעיניים ובלי למצמץ אמר לי 'אז הוא יהיה שהיד'

גדוד 402, תותחנים