עדות מס : 25

בשום שלב הנשקים לא זזו מהם

תצפיות גדוד 636, איסוף קרבי