עדות מס : 90

ברגע שהחלטנו זה היה מובן מאליו

חובש קרבי, מגלן