עדות מס : 9

בנקודה הזו אפשר להציל את החיים שלו

לוחם, עורב גולני