עדות מס : 8

בנקודה הזו אפשר להציל את החיים שלו

לוחם, עורב גולני