עדות מס : 102

אני מגיע לאחד החדרים ורואה כתובת 'עם ישראל חי' על אחד הקירות

עורב גבעתי