עדות מס : 52

אני לא באמת יודעת מה הכוונות שלה

תצפיתנית בגדוד 636, איסוף קרבי