עדות מס : 28

אני, כאישה שעומדת במחסום

משמר הגבול