עדות מס : 47

אנחנו היינו שם שיקול הדעת

גדוד 13, גולני