עדות מס : 155

אנחנו בעצמנו רוצים להיות מוסריים ללא קשר ל"מחסום watch"

גדוד צבר, גבעתי

נשות 'מחסום-ווטש' זה ארגון שכביכול מפקח על המחסומים ביהודה ושומרון, לראות שבעצם
הדברים שם נעשים בצורה תקינה ומוסרית, יש להן משמרות, הן מגיעות למחסום ובעצם בודקות
אותנו.
הרבה פעמים זה מגיע לידי חיכוך מסוים כי הן מגיעות למיקום מסוים שמסכן אותן ואני
צריך להקצות חיילים שישמרו עליהן. בימים הראשונים באמת לא ידענו כל כך איך להתעסק איתן
ואיך להתייחס אליהן, במיוחד כשהן ניסו להתקרב יתר על המידה ולהתחיל לתשאל את האנשים
במחסום. באיזשהו שלב, אנחנו הגענו איתן להבנות שמבחינתנו אסור להן לעבור קו מסוים כל עוד
אין עליהן שמירה. זאת אומרת, אם יש לי חייל פנוי שלא בהפסקה, או שבמקרה יש פחות עומס
במחסום ואני יכול להקצות, אז הוא מתלווה אליהן והן הולכות ושואלות כל מה שהן רוצות את
האנשים שנמצאים במחסום.
יותר מזה, מתלווה אליהן מתרגם, מתרגם מטעמן שבעצם מתווך בינן לבין האנשים במחסום והרבה פעמים הוא היה מגיע והן עדיין לא הגיעו,
אז אני הייתי לוקח אותו איתי ואומר לו "בוא דבר איתם, תבדוק מה קורה במחסום, אני אלווה אותך". הוא עצמו היה
פלסטיני, כמובן, אז פחות חששתי לחייו אבל עדיין, העבודה שלו הייתה בעצם להעביר ביקורת עלי
ועל החיילים שלי, בכל זאת הגעתי אתם להבנות מסוימות.