עדות מס : 10

אם יש מחבל בתוך הבית, צריך לקרוא לזה כמו שצריך- מחבל בתוך הבית

no images