עדות מס : 17

אם יש מחבל בתוך הבית, צריך לקרוא לזה כמו שצריך- מחבל בתוך הבית