עדות מס : 37

אלו היה סלעים כ"כ גדולים, זה היה ניסיון להרוג

גדוד 101, צנחנים