מגינים אנושיים

מגינים אנושיים הינו פרויקט עדויות אשר מתארות את השימוש שעושים ארגוני הטרור הפלסטינים באוכלוסייה האזרחית המקומית. פרויקט זה מביא את סיפורם של לוחמים ובכירים לשעבר במערכת הביטחון, אשר נתקלו בשירותם בהפרות בוטות של זכויות אדם והחוק הבינלאומי מצד הטרור הפלסטיני, כלפי אזרחים פלסטינים, בעיקר ילדים.
המקרים שתועדו, כוללים אלמנטים רבים החושפים את השימוש הציני שעושה הטרור הפלסטיני באוכלוסייה אזרחית. על אף ששימוש זה נחשב להפרה בוטה של החוק הבינלאומי ואמנת זכויות האדם.