"משמעות הדבר היא פגיעה ודאית באזרחים ישראלים"

שם: תמיר אורן

דרגה: סרן

יחידה: צנחנים

גיזרה: שכם, שומרון

שנה: 2009

מבצע: כללי

קטגוריה: מחסומים/מעברים

.