"מהבית ספר הזה נורו מאות טילים"

שם: תמיר אורן

דרגה: סרן

יחידה: צנחנים

גיזרה: עזה

שנה: 2009

מבצע: עופרת יצוקה

קטגוריה: מגנים אנושיים

.