https://mytruth.org.il//app/uploads/2016/01/CH9A0820-1.jpg

אודות הארגון

'האמת שלי' הינו ארגון א-מפלגתי המורכב מחיילים וחיילות במילואים שמטרתו לחנך על פעילות צה"ל ועל הערכים שלאורם חייליו פועלים, בארץ ובעולם. הארגון פועל למען הוצאת האמת אודות האופן בו חיילי צה"ל פועלים ועל דבקותם בקוד האתי של צה"ל. הארגון שם לעצמו לשקף תמונה מאוזנת ונטולת אינטרסים פוליטיים על הפעילות של חיילי צה"ל בשגרה ובמלחמה. חיילי צה"ל מתמודדים עם סיטואציות מורכבות שאין להם אח ורע בעולם. הארגון נאבק על הוצאת האמת אודות האופן בו חיילי צה"ל מגנים על חיי אזרחים על אף הסכנות והקשיים הניצבים בפניהם בלחימה ובשגרה.

חזון

הארגון נאבק על הוצאת האמת אודות אופן הפעילות של חיילי צה"ל. פעילות הארגון נותנת קול למוסריותם של החיילים ודבקותם בקוד האתי של צה"ל. באמצעות הצגת מארג נרחב ומגוון של עדויות חיילי מילואים העוסקות בחוויותיהם, תחושותיהם והדילמות מולן עמדו במהלך שירותם הצבאי ניתן להראות תמונה מאוזנת ואמינה יותר על אופן הפעילות של חיילי צה"ל.

צוות הארגון

מקימי הארגון והפעילים בו מגיעים מכל קצוות החברה הישראלית, הם בעלי עמדות פוליטיות מגוונת ובעלי שאיפה משותפת לשמור חוסנם ומעמדם של חיילי צה"ל. פעילי הארגון רואים בחיילי צה"ל קונצנזוס חברתי ולאומי אשר חורג מהשיח הפוליטי של ימין ושמאל ומודאגים מאלו המקדמים אג'נדות פוליטיות באמצעות שימוש ציני בחיילי צה"ל והוצאת דיבתם ברחבי העולם במסווה של "יצירת שיח ציבורי".


הצוות שלנו

שחר לירן-חנן

מנכ"לית

מתן כצמן

יו״ר מייסד

אביחי שורשן

סמנכ"ל מייסד

ליאור שחף

רכז פרוייקט העדויות

דרור דגן

מייסד

איריס כהניאן

רכזת ניו מדיה