האמת שלי הוא ארגון הפועל להציג בארץ ובעולם את האמת אודות פעילות חיילי צה"ל ולהגן על הלגיטימיות של צה"ל לבצע את משימותיו. הארגון שם לעצמו לשקף תמונה מאוזנת ונטולת אינטרסים פוליטיים על הפעילות של חיילי צה"ל בשגרה ובמלחמה.

המטרות שלנו

פעילות הארגון נותנת קול לחיילים המספרים את הסיפורים האישיים שלהם באופן שקוף גלוי

חינוך בארץ ובעולם לאור ערכי הלחימה והניצחון בצה"ל במטרה לחזק את חוסנם ומעמדם של חיילי צה"ל וליצור לגיטימיות לפעולות צה"ל. 

להוות גורם בר סמכא לאופן הפעילות של חיילי צה"ל בעזרת עדויות אמינות, גלויות ושקופות

הצגת תמונה מאוזנת ונטולת אינטרסים פוליטיים על הסכנות והמורכבויות איתם מתמודדים חיילי צה"ל בשגרה ובמלחמה.

הצטרפו אלינו!

'האמת שלי' הוא ארגון אשר צמח מהשטח. אנו מייצגים את כל המשרתים בצה"ל, המגיעים מכל רבדי החברה הישראלית הציונית משמאל ומימין המכירים בצורך לשקף את מה שחווינו בשירות הצבאי על מנת לתת לצה"ל את חופש הפעולה והגב לו הוא זקוק. מבלי לקדם אינטרסים פוליטיים על חשבון הצבא. הקונצנזוס לגבי חיילי צה"ל הוא הכוח המחבר שלנו. עד עכשיו צמחנו והתפתחנו רק בזכות מתנדבים, אשר נתנו יד, לקחו חלק, שיתפו ותמכו בכל דרך בה יכלו ועתידנו כארגון ימשיך להיות תלוי בחוזק ובאחדות שלנו סביב מטרה זו. אנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק בעשייה, ולהצטרף אלינו.

פוסטים נבחרים מעמוד הפייסבוק שלנו